Het bestuur van Stichting Weeshuis te Nijkerk:

 

 Samenstelling:



Voorzitter de heer H. Luigjes, Nijkerk



Secretaris de heer C.H. van Baak, Nijkerk
                      



Penningmeester de heer mr. D.C. van de Castel, Nijkerk



Lid de heer drs. J.J. van Daalen, Nijkerk

Lid de heer drs. E. van Veldhuizen, Nijkerk 

Commissaris         de heer H. Verheij, Nijkerk

Commissaris         de heer mr. J.J. de Bruijn, Putten