Het bestuur van Stichting Weeshuis te Nijkerk:

 

 Samenstelling:Voorzitter de heer H. Luigjes, NijkerkSecretaris de heer C.H. van Baak, Nijkerk
                      Penningmeester de heer mr. D.C. van de Castel, NijkerkLid de heer drs. J.J. van Daalen, Nijkerk

Lid de heer drs. E. van Veldhuizen, Nijkerk 

Commissaris         de heer H. Verheij, Nijkerk

Commissaris         de heer mr. J.J. de Bruijn, Putten