Naam van de instelling:
Stichting Weeshuis te Nijkerk

Fiscale Nummer:
8049.10.364

Contactgegevens:
Secretariaat Weeshuis Nijkerk
Dhr. C.H. van Baak
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit vijf leden.

H. Luigjes, voorzitter
C.H. van Baak, secretaris
D.C. van de Castel, penningmeester
J.J. van Daalen, vice-voorzitter
E. van Veldhuizen,

Doelstelling:
Het zonder winstoogmerk beschikbaar stellen van gelden voor (wees-)kinderen en jongeren in de Gemeente Nijkerk en in de regio Nijkerk, alsook voor (wees-)kinderen en jongeren in achterstandssituaties in Nederland of elders in de wereld.
Een en ander om te bevorderen dat vorengenoemde (wees-)kinderen en jongeren de kans krijgen op te groeien in een veilige woon- en leefomgeving en zich te ontwikkelen en te ontplooien om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven dan wel te behouden.

Beleidsplan:
Van het jaarlijkse exploitatiesaldo wordt 60% gereserveerd voor giften. De overige 40% is nodig voor het in stand houden van het stamvermogen en het onderhoud van het Weeshuis te Nijkerk en overige verhuurde panden. De giften worden gedaan passend binnen de doelstelling.

Beloningsbeleid:
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden pro-deo. Er worden geen beloningen betaald.

Doelstelling:
Voor de doelstelling verwijzen wij naar het beleidsplan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2017 waren er zeven vergaderingen. Van de aanvragen voor een bijdrage aan projecten werden in totaal 38 aanvragen toegekend met een totaalbedrag van € 161.795

Financiële verantwoording:
Stichting Weeshuis te Nijkerk is een vermogensfonds. Dat betekent dat de balans niet hoeft te worden gepubliceerd. 
Staat van baten en lasten 2017
De inkomsten over 2017 uit verhuur, pacht, rente en dividenden bedroegen € 288.877
De normale bedrijfskosten bedragen € 67.572
Aan de voorziening uit te keren giften is gedoneerd € 150.783
Aan het stichtingsvermogen is toegevoegd € 89.673 (excl. Herwaardering van onroerend goed)

over ons

aanvraag

contact