Naam van de instelling:
Stichting Weeshuis te Nijkerk

Fiscale Nummer:
8049.10.364

Contactgegevens:
Secretariaat Weeshuis Nijkerk
Dhr. C.H. van Baak
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit vijf leden.

H. Luigjes, voorzitter
C.H. van Baak, secretaris
D.C. van de Castel, penningmeester
J.J. van Daalen, vice-voorzitter
E. van Veldhuizen

Doelstelling:
Het zonder winstoogmerk beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van (wees-)kinderen en jongeren in de Gemeente Nijkerk en in de regio Nijkerk, alsook voor (wees-)kinderen en jongeren in achterstandssituaties in Nederland of elders in de wereld.
Een en ander om te bevorderen dat vorengenoemde (wees-)kinderen en jongeren de kans krijgen op te groeien in een veilige woon- en leefomgeving en zich te ontwikkelen en te ontplooien om een volwaardige plaats in de samenleving te verwerven dan wel te behouden.

Beleidsplan:
Van het jaarlijkse exploitatiesaldo wordt 60% gereserveerd voor giften en donaties die passen binnen de doelstelling van de stichting en binnen het door het bestuur opgestelde beleidsplan. De overige 40% is nodig voor het in stand houden van het stamvermogen en het onderhoud van het Weeshuis te Nijkerk en de overige verhuurde panden.

Beloningsbeleid:
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden pro-deo. Er worden geen beloningen betaald.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2021 is er zes keer vergaderd. Van de aanvragen voor een bijdrage aan projecten werden in totaal 26 aanvragen toegekend met een totaalbedrag van € 129.401

Financiële verantwoording:
Stichting Weeshuis te Nijkerk is een vermogensfonds. Dat betekent dat de balans niet hoeft te worden gepubliceerd.

Staat van baten en lasten 2021
De inkomsten over 2021 uit verhuur, pacht, rente en dividenden bedroegen € 303.722
De normale bedrijfskosten bedragen € 69.179
Aan giften is uitgegeven een bedrag van € 129.401

over ons

aanvraag

contact