Scholarship for Children of Remote Communities, Guatemala
Meerjarige steun aan 18 jongeren uit afgelegen bergdorpen om middelbaar onderwijs te volgen. Doel: het volgen van goed onderwijs waardoor de jongeren worden voorbereid op een volwaardige plaats in de samenleving.

Primary en lower secondary school in Mechchhe Pauwa, Nepal
Eénmalige bijdrage aan de nieuwbouw van deze school. Doel: het aanbieden van goede huisvesting voor onderwijs in een bergdorp.

School voor Praktijkonderwijs aan moeilijk lerende kinderen tot 18 jaar, Nijkerk
Bijdrage aan een driedaags schoolkamp. Doel: bevorderen van de saamhorigheid tussen de kinderen en het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Museum Oud Nijkerk
Eénmalige bijdrage voor de aanschaf van een interactieve kindercomputer voor Museum Oud Nijkerk. De inhoud is aangepast aan de lokale historie. Doel: erfgoededucatie voor jonge Nijkerkse kinderen.