Welkom op de website van de Stichting Weeshuis te Nijkerk!

De Stichting Weeshuis te Nijkerk verleent financiële steun aan kleinschalige projecten. In deze projecten staan kinderen centraal die in een achterstandsituatie leven. De stichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van deze kinderen.

Op de website van de Stichting Weeshuis te Nijkerk staat informatie over het doel van de stichting, de criteria waaraan een aanvraag voor een donatie moet voldoen en informatie over projectvoorbeelden.
De historie van het weeshuis wordt in het kort beschreven en er is informatie opgenomen over de Vereniging van Oud-Wezen.

Met deze link kunt u de privacyverklaring van Stichting Weeshuis te Nijkerk openen.

over ons

aanvraag

contact