Criteria

Projecten die voor financiële steun in aanmerking komen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Van de projecten die steun krijgen wordt na afloop een terugkoppeling gevraagd in de vorm van een kort verslag. In principe worden projecten éénmalig gesteund, bij wijze van uitzondering kunnen donaties meerjarig worden toegekend.

Procedure

Voor de aanvraag van een donatie kunt u het aanvraagformulier downloaden en ingevuld per e-mail terugsturen, inclusief het meest recente financiële jaarverslag.
E-mail: weeshuisnijkerk@gmail.com,t.a.v. de secretaris, de heer C.H. van Baak